Select Page
PRESTANAK RADA ŠPEDICIJE

PRESTANAK RADA ŠPEDICIJE

OBAVEŠTAVAMO SVE PRIJATELJE I SARADNIKE DA FIRMA ŠPEDTRADE D.O.O. PRESTAJE SA OBAVLJANJEM DALJE DELATNOSTI . . . HVAL SVIMA NA DOSADAŠNJOJ...